La storia

Pubblicità

Capurs’

Pubblicità

Capurs’ d’ staggion’
sapev d’ ch’nzerva ross
spannout’ o sol sop’ e rizz’
d’ jasc’kr viecchj
d’ ciend’ann e d’ ciende storj

Capurs’ acch’m’nzev alle cingh’
chi r’mour di trajen’r
chjein d’ cambanedd’r
e f’rnev a la ser
ch’la lousc’ di lamber
e la camben d’la Madonn
ca chiamev tutt a dorm

N’ch’ccquamm stritt stritt
joun sop’a uald
com’a tand muort d’fem
però stemm’o cald
e u p’nzier cambev la ches
d’amor e d’uascezz

Da jinz’a nu jous
t’ v’diev d’assì na morr d’ feil
affamet com’ a nu stuol
d’ap’r sop’ o mmel

Cudd Capurs’ s’ ne sciout
uavon caccet senza pietè
com’ a nu figghj d’sc’gnet
com’ a nu atten ca na pot’
fatjè chiù…

Lillino Patano